HomeFor patientsPatient information in Swedish (Svenska)

Patient information in Swedish (Svenska): 

Här hittar du patientinformation om sinustrombos (cerebral ventrombos). Den ursprungliga versionen som utarbetats av holländska experter på sinustrombos, har översatts och adapterats till svenska av neurologer vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.